Ki Summary BindingDB logo
myBDB logout
Reaction Details
Report a problem with these data
TargetAdenylate cyclase type 10
LigandBDBM50262140
Substrate/Competitorn/a
Meas. Tech.ChEMBL_514281
IC50 3000±n/a nM
Citation Schlicker, CRauch, AHess, KCKachholz, BLevin, LRBuck, JSteegborn, C Structure-based development of novel adenylyl cyclase inhibitors. J Med Chem51:4456-64 (2008) [PubMed]  Article
More Info.:Get all data from this article,  Assay Method
 
Adenylate cyclase type 10
Name:Adenylate cyclase type 10
Synonyms:AH-related protein | Adenylate cyclase homolog | Germ cell soluble adenylyl cyclase | Testicular soluble adenylyl cyclase | hsAC | sAC
Type:PROTEIN
Mol. Mass.:187169.28
Organism:Homo sapiens (Human)
Description:ChEMBL_514281
Residue:1610
Sequence:
MNTPKEEFQDWPIVRIAAHLPDLIVYGHFSPERPFMDYFDGVLMFVDISGFTAMTEKFSS
AMYMDRGAEQLVEILNYHISAIVEKVLIFGGDILKFAGDALLALWRVERKQLKNIITVVI
KCSLEIHGLFETQEWEEGLDIRVKIGLAAGHISMLVFGDETHSHFLVIGQAVDDVRLAQN
MAQMNDVILSPNCWQLCDRSMIEIESVPDQRAVKVNFLKPPPNFNFDEFFTKCTTFMHYY
PSGEHKNLLRLACTLKPDPELEMSLQKYVMESILKQIDNKQLQGYLSELRPVTIVFVNLM
FEDQDKAEEIGPAIQDAYMHITSVLKIFQGQINKVFMFDKGCSFLCVFGFPGEKVPDELT
HALECAMDIFDFCSQVHKIQTVSIGVASGIVFCGIVGHTVRHEYTVIGQKVNLAARMMMY
YPGIVTCDSVTYNGSNLPAYFFKELPKKVMKGVADSGPLYQYWGRTEKVMFGMACLICNR
KEDYPLLGRNKEINYFMYTMKKFLISNSSQVLMYEGLPGYGKSQILMKIEYLAQGKNHRI
IAISLNKISFHQTFYTIQMFMANVLGLDTCKHYKERQTNLRNKVMTLLDEKFYCLLNDIF
HVQFPISREISRMSTLKKQKQLEILFMKILKLIVKEERIIFIIDEAQFVDSTSWRFMEKL
IRTLPIFIIMSLCPFVNIPCAAARAVIKNRNTTYIVIGAVQPNDISNKICLDLNVSCISK
ELDSYLGEGSCGIPFYCEELLKNLEHHEVLVFQQTESEEKTNRTWNNLFKYSIKLTEKLN
MVTLHSDKESEEVCHLTSGVRLKNLSPPTSLKEISLIQLDSMRLSHQMLVRCAAIIGLTF
TTELLFEILPCWNMKMMIKTLATLVESNIFYCFRNGKELQKALKQNDPSFEVHYRSLSLK
PSEGMDHGEEEQLRELENEVIECHRIRFCNPMMQKTAYELWLKDQRKAMHLKCARFLEED
AHRCDHCRGRDFIPYHHFTVNIRLNALDMDAIKKMAMSHGFKTEEKLILSNSEIPETSAF
FPENRSPEEIREKILNFFDHVLTKMKTSDEDIIPLESCQCEEILEIVILPLAHHFLALGE
NDKALYYFLEIASAYLIFCDNYMAYMYLNEGQKLLKTLKKDKSWSQTFESATFYSLKGEV
CFNMGQIVLAKKMLRKALKLLNRIFPYNLISLFLHIHVEKNRHFHYVNRQAQESPPPGKK
RLAQLYRQTVCLSLLWRIYSYSYLFHCKYYAHLAVMMQMNTALETQNCFQIIKAYLDYSL
YHHLAGYKGVWFKYEVMAMEHIFNLPLKGEGIEIVAYVAETLVFNKLIMGHLDLAIELGS
RALQMWALLQNPNRHYQSLCRLSRCLLLNSRYPQLIQVLGRLWELSVTQEHIFSKAFFYF
VCLDILLYSGFVYRTFEECLEFIHQYENNRILKFHSGLLLGLYSSVAIWYARLQEWDNFY
KFSNRAKNLLPRRTMTLTYYDGISRYMEGQVLHLQKQIKEQSENAQASGEELLKNLENLV
AQNTTGPVFCPRLYHLMAYVCILMGDGQKCGLFLNTALRLSETQGNILEKCWLNMNKESW
YSTSELKEDQWLQTILSLPSWEKIVAGRVNIQDLQKNKFLMRANTVDNHF
Blast this sequence in BindingDB or PDB
  Blast E-value cutoff:
BDBM50262140
NameBDBM50262140
Synonyms:(17beta)-estra-1,3,5(10)-triene-2,3,17-triol | 2-OH-E2 | 2-OH-estradiol | 2-hydroxy-17beta-estradiol | CHEMBL467987 | cid_247304 | estra-1,3,5(10)-triene-2,3,17beta-triol
TypeSmall organic molecule
Emp. Form.C18H24O3
Mol. Mass.288.3814
SMILESC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)c(O)cc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O |r|
Structure
Search PDB for entries with ligand similarity:Similarity to this molecule at least:
n/a