Ki Summary BindingDB logo
myBDB logout
Reaction Details
Report a problem with these data
TargetAdenylate cyclase type 10
LigandBDBM50158383
Substrate/Competitorn/a
Meas. Tech.ChEMBL_514281
IC50 1100±n/a nM
Citation Schlicker, CRauch, AHess, KCKachholz, BLevin, LRBuck, JSteegborn, C Structure-based development of novel adenylyl cyclase inhibitors. J Med Chem51:4456-64 (2008) [PubMed]  Article
More Info.:Get all data from this article,  Assay Method
 
Adenylate cyclase type 10
Name:Adenylate cyclase type 10
Synonyms:AH-related protein | Adenylate cyclase homolog | Germ cell soluble adenylyl cyclase | Testicular soluble adenylyl cyclase | hsAC | sAC
Type:PROTEIN
Mol. Mass.:187169.28
Organism:Homo sapiens
Description:ChEMBL_514281
Residue:1610
Sequence:
MNTPKEEFQDWPIVRIAAHLPDLIVYGHFSPERPFMDYFDGVLMFVDISGFTAMTEKFSS
AMYMDRGAEQLVEILNYHISAIVEKVLIFGGDILKFAGDALLALWRVERKQLKNIITVVI
KCSLEIHGLFETQEWEEGLDIRVKIGLAAGHISMLVFGDETHSHFLVIGQAVDDVRLAQN
MAQMNDVILSPNCWQLCDRSMIEIESVPDQRAVKVNFLKPPPNFNFDEFFTKCTTFMHYY
PSGEHKNLLRLACTLKPDPELEMSLQKYVMESILKQIDNKQLQGYLSELRPVTIVFVNLM
FEDQDKAEEIGPAIQDAYMHITSVLKIFQGQINKVFMFDKGCSFLCVFGFPGEKVPDELT
HALECAMDIFDFCSQVHKIQTVSIGVASGIVFCGIVGHTVRHEYTVIGQKVNLAARMMMY
YPGIVTCDSVTYNGSNLPAYFFKELPKKVMKGVADSGPLYQYWGRTEKVMFGMACLICNR
KEDYPLLGRNKEINYFMYTMKKFLISNSSQVLMYEGLPGYGKSQILMKIEYLAQGKNHRI
IAISLNKISFHQTFYTIQMFMANVLGLDTCKHYKERQTNLRNKVMTLLDEKFYCLLNDIF
HVQFPISREISRMSTLKKQKQLEILFMKILKLIVKEERIIFIIDEAQFVDSTSWRFMEKL
IRTLPIFIIMSLCPFVNIPCAAARAVIKNRNTTYIVIGAVQPNDISNKICLDLNVSCISK
ELDSYLGEGSCGIPFYCEELLKNLEHHEVLVFQQTESEEKTNRTWNNLFKYSIKLTEKLN
MVTLHSDKESEEVCHLTSGVRLKNLSPPTSLKEISLIQLDSMRLSHQMLVRCAAIIGLTF
TTELLFEILPCWNMKMMIKTLATLVESNIFYCFRNGKELQKALKQNDPSFEVHYRSLSLK
PSEGMDHGEEEQLRELENEVIECHRIRFCNPMMQKTAYELWLKDQRKAMHLKCARFLEED
AHRCDHCRGRDFIPYHHFTVNIRLNALDMDAIKKMAMSHGFKTEEKLILSNSEIPETSAF
FPENRSPEEIREKILNFFDHVLTKMKTSDEDIIPLESCQCEEILEIVILPLAHHFLALGE
NDKALYYFLEIASAYLIFCDNYMAYMYLNEGQKLLKTLKKDKSWSQTFESATFYSLKGEV
CFNMGQIVLAKKMLRKALKLLNRIFPYNLISLFLHIHVEKNRHFHYVNRQAQESPPPGKK
RLAQLYRQTVCLSLLWRIYSYSYLFHCKYYAHLAVMMQMNTALETQNCFQIIKAYLDYSL
YHHLAGYKGVWFKYEVMAMEHIFNLPLKGEGIEIVAYVAETLVFNKLIMGHLDLAIELGS
RALQMWALLQNPNRHYQSLCRLSRCLLLNSRYPQLIQVLGRLWELSVTQEHIFSKAFFYF
VCLDILLYSGFVYRTFEECLEFIHQYENNRILKFHSGLLLGLYSSVAIWYARLQEWDNFY
KFSNRAKNLLPRRTMTLTYYDGISRYMEGQVLHLQKQIKEQSENAQASGEELLKNLENLV
AQNTTGPVFCPRLYHLMAYVCILMGDGQKCGLFLNTALRLSETQGNILEKCWLNMNKESW
YSTSELKEDQWLQTILSLPSWEKIVAGRVNIQDLQKNKFLMRANTVDNHF
Blast this sequence in BindingDB or PDB
  Blast E-value cutoff:
BDBM50158383
NameBDBM50158383
Synonyms:2-((8S,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-3-oxo-2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)-2-oxoethyl 4-bromobenzenesulfonate | 3,20-dioxopregn-4-en-21-yl 4-bromobenzenesulfonate | 4-Pregnen-21-ol-3,20-dione-21-(4-bromobenzenesufonate) | CHEMBL387152 | NSC-88915
TypeSmall organic molecule
Emp. Form.C27H33BrO5S
Mol. Mass.549.517
SMILESC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2C(=O)COS(=O)(=O)c1ccc(Br)cc1 |r,t:8|
Structure
Search PDB for entries with ligand similarity:Similarity to this molecule at least:
n/a