Ki Summary BindingDB logo
myBDB logout
Reaction Details
Report a problem with these data
TargetAdenylate cyclase type 10
LigandBDBM50198305
Substrate/Competitorn/a
Meas. Tech.ChEMBL_514281
IC50 11000±n/a nM
Citation Schlicker, CRauch, AHess, KCKachholz, BLevin, LRBuck, JSteegborn, C Structure-based development of novel adenylyl cyclase inhibitors. J Med Chem51:4456-64 (2008) [PubMed]  Article
More Info.:Get all data from this article,  Assay Method
 
Adenylate cyclase type 10
Name:Adenylate cyclase type 10
Synonyms:AH-related protein | Adenylate cyclase homolog | Germ cell soluble adenylyl cyclase | Testicular soluble adenylyl cyclase | hsAC | sAC
Type:PROTEIN
Mol. Mass.:187169.28
Organism:Homo sapiens (Human)
Description:ChEMBL_514281
Residue:1610
Sequence:
MNTPKEEFQDWPIVRIAAHLPDLIVYGHFSPERPFMDYFDGVLMFVDISGFTAMTEKFSS
AMYMDRGAEQLVEILNYHISAIVEKVLIFGGDILKFAGDALLALWRVERKQLKNIITVVI
KCSLEIHGLFETQEWEEGLDIRVKIGLAAGHISMLVFGDETHSHFLVIGQAVDDVRLAQN
MAQMNDVILSPNCWQLCDRSMIEIESVPDQRAVKVNFLKPPPNFNFDEFFTKCTTFMHYY
PSGEHKNLLRLACTLKPDPELEMSLQKYVMESILKQIDNKQLQGYLSELRPVTIVFVNLM
FEDQDKAEEIGPAIQDAYMHITSVLKIFQGQINKVFMFDKGCSFLCVFGFPGEKVPDELT
HALECAMDIFDFCSQVHKIQTVSIGVASGIVFCGIVGHTVRHEYTVIGQKVNLAARMMMY
YPGIVTCDSVTYNGSNLPAYFFKELPKKVMKGVADSGPLYQYWGRTEKVMFGMACLICNR
KEDYPLLGRNKEINYFMYTMKKFLISNSSQVLMYEGLPGYGKSQILMKIEYLAQGKNHRI
IAISLNKISFHQTFYTIQMFMANVLGLDTCKHYKERQTNLRNKVMTLLDEKFYCLLNDIF
HVQFPISREISRMSTLKKQKQLEILFMKILKLIVKEERIIFIIDEAQFVDSTSWRFMEKL
IRTLPIFIIMSLCPFVNIPCAAARAVIKNRNTTYIVIGAVQPNDISNKICLDLNVSCISK
ELDSYLGEGSCGIPFYCEELLKNLEHHEVLVFQQTESEEKTNRTWNNLFKYSIKLTEKLN
MVTLHSDKESEEVCHLTSGVRLKNLSPPTSLKEISLIQLDSMRLSHQMLVRCAAIIGLTF
TTELLFEILPCWNMKMMIKTLATLVESNIFYCFRNGKELQKALKQNDPSFEVHYRSLSLK
PSEGMDHGEEEQLRELENEVIECHRIRFCNPMMQKTAYELWLKDQRKAMHLKCARFLEED
AHRCDHCRGRDFIPYHHFTVNIRLNALDMDAIKKMAMSHGFKTEEKLILSNSEIPETSAF
FPENRSPEEIREKILNFFDHVLTKMKTSDEDIIPLESCQCEEILEIVILPLAHHFLALGE
NDKALYYFLEIASAYLIFCDNYMAYMYLNEGQKLLKTLKKDKSWSQTFESATFYSLKGEV
CFNMGQIVLAKKMLRKALKLLNRIFPYNLISLFLHIHVEKNRHFHYVNRQAQESPPPGKK
RLAQLYRQTVCLSLLWRIYSYSYLFHCKYYAHLAVMMQMNTALETQNCFQIIKAYLDYSL
YHHLAGYKGVWFKYEVMAMEHIFNLPLKGEGIEIVAYVAETLVFNKLIMGHLDLAIELGS
RALQMWALLQNPNRHYQSLCRLSRCLLLNSRYPQLIQVLGRLWELSVTQEHIFSKAFFYF
VCLDILLYSGFVYRTFEECLEFIHQYENNRILKFHSGLLLGLYSSVAIWYARLQEWDNFY
KFSNRAKNLLPRRTMTLTYYDGISRYMEGQVLHLQKQIKEQSENAQASGEELLKNLENLV
AQNTTGPVFCPRLYHLMAYVCILMGDGQKCGLFLNTALRLSETQGNILEKCWLNMNKESW
YSTSELKEDQWLQTILSLPSWEKIVAGRVNIQDLQKNKFLMRANTVDNHF
Blast this sequence in BindingDB or PDB
  Blast E-value cutoff:
BDBM50198305
NameBDBM50198305
Synonyms:1,2,3,4,5,6,7,8,13,13,14,14-dodecachloro-1,4,4a,4b,5,8,8a,12b-octahydro-11-sulfo-1,4:5,8-dimethanotriphenylene-10-carboxylic acid | 1,4,5,6,7,16,17,18,19,19,20,20-dodecachloro-12-sulfohexacyclo[14.2.1.1^{4,7}.0^{2,15}.0^{3,8}.0^{9,14}]icosa-5,9(14),10,12,17-pentaene-11-carboxylic acid | CHEMBL401844 | NSC-270718
TypeSmall organic molecule
Emp. Form.C21H8Cl12O5S
Mol. Mass.797.786
SMILESOC(=O)c1cc2C3C(C4C(c2cc1S(O)(=O)=O)C1(Cl)C(Cl)=C(Cl)C4(Cl)C1(Cl)Cl)C1(Cl)C(Cl)=C(Cl)C3(Cl)C1(Cl)Cl |t:22,35|
Structure
Search PDB for entries with ligand similarity:Similarity to this molecule at least:
n/a