Ki Summary BindingDB logo
myBDB logout
Reaction Details
Report a problem with these data
TargetFibroblast activation protein alpha
LigandBDBM50326380
Substrate/Competitorn/a
Meas. Tech.ChEMBL_657413
IC50 88±n/a nM
Citation Tsai, TYYeh, TKChen, XHsu, TJao, YCHuang, CHSong, JSHuang, YCChien, CHChiu, JHYen, SCTang, HKChao, YSJiaang, WT Substituted 4-carboxymethylpyroglutamic acid diamides as potent and selective inhibitors of fibroblast activation protein. J Med Chem53:6572-83 (2010) [PubMed]  Article
More Info.:Get all data from this article,  Assay Method
 
Fibroblast activation protein alpha
Name:Fibroblast activation protein alpha
Synonyms:170 kDa melanoma membrane-bound gelatinase | Integral membrane serine protease | Seprase
Type:Enzyme
Mol. Mass.:87712.48
Organism:Homo sapiens (Human)
Description:Q12884
Residue:760
Sequence:
MKTWVKIVFGVATSAVLALLVMCIVLRPSRVHNSEENTMRALTLKDILNGTFSYKTFFPN
WISGQEYLHQSADNNIVLYNIETGQSYTILSNRTMKSVNASNYGLSPDRQFVYLESDYSK
LWRYSYTATYYIYDLSNGEFVRGNELPRPIQYLCWSPVGSKLAYVYQNNIYLKQRPGDPP
FQITFNGRENKIFNGIPDWVYEEEMLATKYALWWSPNGKFLAYAEFNDTDIPVIAYSYYG
DEQYPRTINIPYPKAGAKNPVVRIFIIDTTYPAYVGPQEVPVPAMIASSDYYFSWLTWVT
DERVCLQWLKRVQNVSVLSICDFREDWQTWDCPKTQEHIEESRTGWAGGFFVSTPVFSYD
AISYYKIFSDKDGYKHIHYIKDTVENAIQITSGKWEAINIFRVTQDSLFYSSNEFEEYPG
RRNIYRISIGSYPPSKKCVTCHLRKERCQYYTASFSDYAKYYALVCYGPGIPISTLHDGR
TDQEIKILEENKELENALKNIQLPKEEIKKLEVDEITLWYKMILPPQFDRSKKYPLLIQV
YGGPCSQSVRSVFAVNWISYLASKEGMVIALVDGRGTAFQGDKLLYAVYRKLGVYEVEDQ
ITAVRKFIEMGFIDEKRIAIWGWSYGGYVSSLALASGTGLFKCGIAVAPVSSWEYYASVY
TERFMGLPTKDDNLEHYKNSTVMARAEYFRNVDYLLIHGTADDNVHFQNSAQIAKALVNA
QVDFQAMWYSDQNHGLSGLSTNHLYTHMTHFLKQCFSLSD
Blast this sequence in BindingDB or PDB
  Blast E-value cutoff:
BDBM50326380
NameBDBM50326380
Synonyms:(2S)-1-({(2S,4S)-4-[2-(1,3-Dihydro-2H-isoquinol-2-yl)-2-oxoethyl]-5-oxopyrrolidin-2-yl}carbonyl)pyrrolidine-2-carbonitrile | CHEMBL1242967
TypeSmall organic molecule
Emp. Form.C21H24N4O3
Mol. Mass.380.4403
SMILESO=C(C[C@@H]1C[C@H](NC1=O)C(=O)N1CCC[C@H]1C#N)N1CCc2ccccc2C1 |r|
Structure
Search PDB for entries with ligand similarity:Similarity to this molecule at least:
n/a