Ki Summary BindingDB logo
myBDB logout
Reaction Details
Report a problem with these data
TargetFibroblast activation protein alpha
LigandBDBM50050511
Substrate/Competitorn/a
Meas. Tech.ChEMBL_949253
IC50 52±n/a nM
Citation Poplawski, SELai, JHLi, YJin, ZLiu, YWu, WWu, YZhou, YSudmeier, JLSanford, DGBachovchin, WW Identification of selective and potent inhibitors of fibroblast activation protein and prolyl oligopeptidase. J Med Chem56:3467-77 (2013) [PubMed]  Article
More Info.:Get all data from this article,  Assay Method
 
Fibroblast activation protein alpha
Name:Fibroblast activation protein alpha
Synonyms:170 kDa melanoma membrane-bound gelatinase | Integral membrane serine protease | Seprase
Type:Enzyme
Mol. Mass.:87712.48
Organism:Homo sapiens (Human)
Description:Q12884
Residue:760
Sequence:
MKTWVKIVFGVATSAVLALLVMCIVLRPSRVHNSEENTMRALTLKDILNGTFSYKTFFPN
WISGQEYLHQSADNNIVLYNIETGQSYTILSNRTMKSVNASNYGLSPDRQFVYLESDYSK
LWRYSYTATYYIYDLSNGEFVRGNELPRPIQYLCWSPVGSKLAYVYQNNIYLKQRPGDPP
FQITFNGRENKIFNGIPDWVYEEEMLATKYALWWSPNGKFLAYAEFNDTDIPVIAYSYYG
DEQYPRTINIPYPKAGAKNPVVRIFIIDTTYPAYVGPQEVPVPAMIASSDYYFSWLTWVT
DERVCLQWLKRVQNVSVLSICDFREDWQTWDCPKTQEHIEESRTGWAGGFFVSTPVFSYD
AISYYKIFSDKDGYKHIHYIKDTVENAIQITSGKWEAINIFRVTQDSLFYSSNEFEEYPG
RRNIYRISIGSYPPSKKCVTCHLRKERCQYYTASFSDYAKYYALVCYGPGIPISTLHDGR
TDQEIKILEENKELENALKNIQLPKEEIKKLEVDEITLWYKMILPPQFDRSKKYPLLIQV
YGGPCSQSVRSVFAVNWISYLASKEGMVIALVDGRGTAFQGDKLLYAVYRKLGVYEVEDQ
ITAVRKFIEMGFIDEKRIAIWGWSYGGYVSSLALASGTGLFKCGIAVAPVSSWEYYASVY
TERFMGLPTKDDNLEHYKNSTVMARAEYFRNVDYLLIHGTADDNVHFQNSAQIAKALVNA
QVDFQAMWYSDQNHGLSGLSTNHLYTHMTHFLKQCFSLSD
Blast this sequence in BindingDB or PDB
  Blast E-value cutoff:
BDBM50050511
NameBDBM50050511
Synonyms:(R)-1-(2-aminoacetyl)pyrrolidin-2-ylboronic acid | Boronic acid derivative | CHEMBL67089
TypeSmall organic molecule
Emp. Form.C6H13BN2O3
Mol. Mass.171.99
SMILESNCC(=O)N1CCC[C@H]1B(O)O |r|
Structure
Search PDB for entries with ligand similarity:Similarity to this molecule at least:
n/a